Home / Bedrading / StickyMat Systeem

Gebruiken met Warmup Primer


Warmup Primer is een gebruiksklare, hechtingsbevorderende en oplosmiddelvrije ééncomponentprimer voor de voorbereiding van absorberende en niet-absorberende vloeren en wanden met of zonder oppervlakteverwarming. Ideaal voor gebruik vóór het leggen van Warmup Peel & Stick DCM-PRO en StickyMat systemen, egaliseermiddelen en tegellijmen. Geschikt voor gebruik als diep doordringende primer op absorberende oppervlakken.

Te gebruiken met
DCM-PRO, Nexxa-12, StickyMat, StickyMat 3D, StickyMat 12V, PVC Mat

 

Technische specificatie

Poreus substraat: 20m2/l (1:1 verdund met water) / Niet-poreus: 14m2/l (onverdund)

Dichtheid 1100 kg/m3 / Gebruikstemperatuur 15°C – 25°C

Droogtijd
30 – 60 minuten (bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)
Hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen het drogen
Lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen het drogen

Houdbaarheid

12 Maanden in originele verpakking, buiten direct zonlicht en bij
temperaturen tussen 10°C en 25°C, vorst vermijden. Verdund product
moet gebruikt worden op de dag van verdunning of weggegooid worden.

Veiligheidsinformatie

Certificering: EC1-PLUS, GISCODE D1,TRG5 610 – oplosmiddelvrij

2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
Kan allergische reacties veroorzaken.
EU-grenswaarde voor het product (cat. A / h Wb): 30 g / l (2010).
Dit product bevat maximaal 30 g/l VOC.
In het geval van een reactie, verwijder jezelf of de betrokken persoon van
het toepassingsgebied, raadpleeg een arts en was grondig met water en zeep.
en water.