Is vloerverwarming voordelig?

  • Er bestaat nog steeds veel verwarring als het gaat om de efficiëntie van elektrische vloerverwarming. De omvang van de energiebesparende mogelijkheden van vloerverwarming kan worden afgeleid uit verschillende studies die aantonen dat het energieverbruik van vloerverwarming tussen 52% minder en 10% meer ligt vergeleken met conventionele verwarmingssystemen.
  • De onduidelijkheid wordt veroorzaakt door de temperatuurdaling in de omringende lucht. Met straalwarmtesystemen wordt ongeveer de helft van de energie afgestaan als lage temperatuursstraling. Dit proces is zeer efficiënt omdat u zich warm voelt met een lagere omgevingstemperatuur dan met een conventioneel systeem het geval zou zijn, de stralingswarmte zorgt er namelijk voor dat uw lichaam minder warmte afstaat. U zult echter niet profiteren van energiebesparing als u de ruimte oververhit door de dezelfde omgevingstemperatuur aan te houden als u gewend bent met een verwarmingsradiator.
  • Energiebesparingen hangen af van de mate van isolatie, verbruikspatroon en de gebruiker's persoonlijke behoeften. Andere factoren die bijdragen zijn de kosten van de energiebron. In België is energie uit elektriciteit duurder dan energie uit gas. Dat gezegd hebbende, is het veel minder efficiënt om energie uit gas te halen dan energie uit elektriciteit, vanwege het constante gasverbruik om een boiler op temperatuur te houden.
Individuele programmering van ruimtes
Elektrische verwarming wordt meestal per ruimte ingesteld in plaats van vanaf een centrale locatie zoals bij centrale verwarming. Dit zorgt voor de optimalisatie van de efficiëntie van de vloerverwarming. Tevens kunnen de Warmup thermostaten zodanig worden geprogrammeerd dat de ruimtes individueel worden verwarmd wanneer dit nodig is. Dit leidt tot grote efficiëntiewinst omdat er geen energie wordt verspild aan het verwarmen van kamers die op dat moment geen verwarming behoeven. Dit leidt tevens tot een hoger niveau van comfort omdat de temperatuur per kamer kan worden ingesteld, sommige kamers vereisen immers een hogere temperatuur dan anderen.
Het grote aantal variabelen maakt een eenvoudige berekening onmogelijk. Echter, het verschil in de kostprijs van gas en elektriciteit zorgen vermoedelijk voor een energiebesparing van 10 tot 15% bij de overstap van een conventioneel systeem naar vloerverwarming en zal tot marginaal lagere verwarmingskosten leiden.
© Warmup plc | Elektrische Vloerverwarming BE 7
7